Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Piatok, 7. 8. 2020, 02:09 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Piatok 18. týždňa v Cezročnom období alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov alebo Svätého Kajetána, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Adresa: Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo
Farár: ThDr. Ján Mihok PhD.
Emailová adresa: nalepkovo@burv.sk
Tel. číslo: +421 (0)905 830 688
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
319 73 001
2020737741
IBAN: SK96 0200 0000 0000 3283 3592