Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Adresa: Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo
Farár: ThDr. Ján Mihok PhD.
Emailová adresa: nalepkovo@burv.sk
Tel. číslo: +421 (0)905 830 688
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
319 73 001
2020737741
IBAN: SK96 0200 0000 0000 3283 3592