Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Nedeľa, 18. 3. 2018, 16:00 hod.
 liturgická farba 5. pôstna nedeľa 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)902 904 368
email: nalepkovo@burv.sk

 

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách. Continue reading

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“  Toto sú prvé Ježišove slová v evanjeliu sv. Marka (Mk.1, 15). Prvá Ježišova výzva pre nás. Ján Pavol II. v apoštolskej posynodálnej exhortáciii Reconciliatio et paenitentia  píše: „Pokánie v kresťanskom, teologickom a duchovnom zmysle znamená askézu, čiže konkrétne a každodenné úsilie, s ktorým sa človek s pomocou Božej milosti usiluje stratiť svoj vlastný život pre Krista, a vidí v tom jediný spôsob, ako získať život;

– chce si vyzliecť starého človeka a obliecť si nového;

– chce sám v sebe prekonať to, čo je telesné, aby prevládalo v ňom to, čo je duchovné;

– aby sa ustavične povznášal od vecí tu dolu k tým tam hore, kde je Kristus.

Pokánie teda znamená obrátenie, ktoré vychádza zo srdca, prenáša sa na skutky, a tak na celý život kresťana.

Continue reading

V juhotalianskom meste Bari v katedrále sv. Mikuláša odmietol spovedník rozhrešenie kajúcnikovi, ktorý žije ako rozvedený 12 rokov civilne sobášený. Dotyčný poslal sťažnosť listu La Gazzetta del Mezzogiorno. Dožadoval sa „milosrdenstva pápeža Františka“. Bol toho názoru, že každý, kto sa spovedá, musí dostať rozhrešenie.

Takáto požiadavka, ktorá predpokladá akýsi automatizmus, je absurdné tvrdenie, odpovedá známy odborník v oblasti teológie a liturgie Mons. Nicola Bux, ktorý je konzultorom rímskych dikastérií a autorom mnohých kníh. Continue reading

Prinášame vám záznam Vianočného koncertu, ktorý sa uskutočnil na sviatok sv. Štefan 26.12.2017. Vystúpili na ňom: Chrámový zbor z Jakloviec, pod vedením Anny Keruľovej, so svojimi sólistami Luciou Korfantovou (organ, spev), Jozefom Miklušom (klarinet) a Denisom Jurtinusom (spev) a Andrea Pôbišová z Brezna (klavír a spev). Prajeme vám príjemné sledovanie.

Ježiš sa narodil, aby nám priniesol život. Prajem všetkým našim farníkom, ale aj všetkým návštevníkom našej webovej stránky, aby ste ten Ježišov život „zachytili“ vierou. Nech to dieťatko Ježiš zmení Váš život na svoj. Do Nového roku 2018 všetko najlepšie a stálu prítomnosť živého Ježiša vo Vašom osobnom živote praje Váš duchovný otec Jozef Fričovský.

Pri tomto videu sa človek naozaj môže modliť. Zároveň je to pre mňa osobne svedectvo o tom, ako dnes žije Cirkev. Pokiaľ vidím toľko mladých ľudí kľačať pred Sviatosťou Oltárnou a modliť sa, spievať chvály, pokiaľ vidím biskupa dvíhať ruky k  modlitbe a vystierať ich k Ježišovi v Eucharistii, nemusím sa báť o budúcnosť Cirkvi. 

Sme vlažní kresťania, pretože máme pocit, že tento svet je mocnejší, než Ježiš. Podsúvajú sa nám vždy iba názory, ktoré kresťanstvo a kresťanov zosmiešňujú. A my sa tým veľakrát necháme oklamať. Nadobúdame klamný pocit, že to všetko pomaly nemá zmysel. Ale vo svete je ešte stále dosť ľudí, ktorí skutočne milujú Krista. A to je pre mňa veľkou nádejou.

Toto video je trochu dlhšie, ale stojí za to. Takto v dnešnej modernej dobe žije Cirkev.

Jednou z najdôležitejších a zároveň najpodstatnejších súčastí sviatosti zmierenia je spytovanie svedomia. Je paradoxom, že najviac ho zanedbávajú tí, čo to najviac potrebujú. V tomto článku nájdete naozaj podrobné „Spovedné zrkadlo“ – pomôcku pri spytovaní svedomia. Občas sa vám možno bude zdať, že sa niektoré veci opakujú, ale sú to len rôzne uhly pohľadu na fakt, ktorým je hriech v našom živote. Verím, že vám to pomôže k dobrej príprave na predvianočnú sv. spoveď.  Continue reading

Je štvrtá nedeľa v mesiaci, večer 18:00. Kostolík v Treťom Hámre sa pomaly naplňuje ľuďmi z celej Hnileckej doliny, ale aj z Rožňavy a Brezna. Mám veľkú radosť, že sa počet veriacich, ale aj kňazov, na týchto chválach z mesiaca na mesiac zvyšuje. Je to znamenie, že sa v tejto doline čosi deje. Ľudia sú hladní po Bohu. Iste, pre niektorých je to niečo neznáme a tak ešte bojujú s otázkou: Isť tam, neísť tam…? Ďalší o tom radi počúvajú, ako o nejakej senzácii… a občas k tomu aj niečo pridajú… Ale je stále viac tých, ktorí sa s vierou naplno vkladajú do tejto modlitby. Faktom je, že v modlitbe chvál nanovo nachádzame a prežívame ten „oheň“ ktorí prežívali žalmisti a ľudia Biblie, ktorí milovali Boha. A tak je na mieste otázka: Čo to vlastne modlitba chvál je?

Continue reading

Veľmi často počúvame rôzne odôvodnenia, prečo ľudia nechodia do kostola. Smutné je, že tieto veci počúvame od kresťanov. Skúste si to „preložiť“ takou formou, ako to je na nasledujúcom obrázku. Kliknite si naň: