Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Nedeľa, 24. 1. 2021, 19:36 hod.
 liturgická farba Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6)) ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8).
Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia (bod 9), ktoré môžu prebiehať v rodinách aj za pomoci kňazov.

Pripomeňme si význam Svätého Písma pre kresťanský život aj pomocou tejto domácej liturgie:   Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

 
V Katolíckej cirkvi začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Táto silná tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Continue reading

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021.

Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov.

Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás! 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.
 
MODLIME SA:
 

Continue reading

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Continue reading

Milí veriaci, skauti nám aj tento rok doniesli Betlehemské svetlo. Môžete si ho dopáliť v predsieni kostola dnes od 8.00 do 17.30hod.

Požehnané Vianočné sviatky všetkým farníkom.

Ján Mihok, faarár

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1).

rorátna sv. omša

 Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, ktorými si svietili na cestu a ktoré ich doviedli do cieľa. Podobne ako maják je pre námorníkov nádejou, lebo im oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň ich aj vedie svojím svetlom do bezpečného prístavu, tak je naším svetlom počas celého adventu Kristus.

Tak ako sa pripravíš na Vianoce? Len upratovaním, pečením, nakupovaním, koláčmi… alebo aj duchovne?  Napríklad rorátmi – adventnými svätými omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách.

 

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

Zdroj: TKKBS a Saletini Rozkvet

„Slovenskí biskupi povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský.

Zdroj: TKKBS a Saletini Rozkvet

 
18. októbra 2020 slávime vo všetkých katolíckych kostoloch sveta Misijnú nedeľu. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách, ktoré sú postihnuté koronakrízou a chudobou viac ako my.

Continue reading

Drahí veriaci, možno ste zachytili v médiách informáciu, ktorú podal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, že na svätých omšiach môže byť maximálne šesť ľudí vrátane kňaza.  V zmysle tohto usmernenia sú aj naše kostoly pre veriacich otvorené, pričom uprednostnení budú tí, ktorí majú zapísaný úmysel.

Taktiež, ak budú adoranti, bude dnes vo farskom kostole vyložená aj Najsvätejšia Oltárna sviatosť  k celodennej poklone v čase od 12:00 – 18:00.

Požehnaný deň

1 2 3 6