Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Utorok, 27. 10. 2020, 01:28 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 30. týždňa v Cezročnom období ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

 
18. októbra 2020 slávime vo všetkých katolíckych kostoloch sveta Misijnú nedeľu. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách, ktoré sú postihnuté koronakrízou a chudobou viac ako my.

Continue reading

Drahí veriaci, možno ste zachytili v médiách informáciu, ktorú podal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, že na svätých omšiach môže byť maximálne šesť ľudí vrátane kňaza.  V zmysle tohto usmernenia sú aj naše kostoly pre veriacich otvorené, pričom uprednostnení budú tí, ktorí majú zapísaný úmysel.

Taktiež, ak budú adoranti, bude dnes vo farskom kostole vyložená aj Najsvätejšia Oltárna sviatosť  k celodennej poklone v čase od 12:00 – 18:00.

Požehnaný deň

Milí farníci!

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Continue reading

Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17. júna 2020 zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch, na ktorom, okrem iného,  ZRUŠILI DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH SVÄTÝCH OMŠIACH

Continue reading

Mons. Stanislav Stolárik nás pozýva k duchovnému zjednoteniu na májových pobožnostiach. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale najmä dušu.

Continue reading

1 2 3 5