Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 28. 11. 2020, 05:37 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Aktivity farnosti

Aj tohto roku, už tradične, sa v našej farnosti, v areáli bývalých kúpeľov na Čiernej hore, konala púť pri kaplnke sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Jedným z pútnikov bol aj náš diecézny otec biskup Stanislav, ktorý prišiel sláviť slávnostnú sv. omšu ešte na pozvanie bývalého pána farára Jozefa Fričovského. V krásnom prostredí prírody sme si vypočuli Božie slovo otca biskupa, v ktorom nás povzbudil Continue reading

Pozvánka na  odpustSrdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť k sv. Joachimovi a sv. Anne, rodičom Panny Márie. Bude sa konať v kaplnke sv. Anny na Čiernej Hore a celebrovať ju bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

„… ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý““ (1 Pt 1, 15-16).

Svätého Štefana Uhorského, kráľa, patróna nášho kostola v Nálepkove, sme si uctili 19. augusta 2018. Ako býva zvykom cez odpustové slávnosti, po spišsky „kermeš“, svätú omšu celebroval hosť, ktorým bol dôstojný otec Dominik Markoš, kňaz pôsobiaci v Sliači.  Honosnosť svätej omše pozdvihli aj naši muži v baníckom odeve, ako už býva u nás zvykom. S oslavnými piesňami chválili Boha speváci nášho „nového“ nálepkovského chrámového zboru, za sprievodu Lucie Korfantovej z Jakloviec a Márie Sihelskej z Poltára. Potešilo nás, že pri slávnosti nás prišiel navštíviť aj náš rodák otec Marek Sopko, terajší kancelár Biskupského úradu v Rožňave. Continue reading