Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 4. 4. 2020, 04:50 hod.
 liturgická farba Sobota po 5. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

FÚ Nálepkovo

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. 

Čítajte, prosím, ďalej, dozviete sa aj o pokynoch k najbližším dňom.

Continue reading

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. (📖 Jn 9,1-41)


MODLIME SA:
Večný Otče,
prostredníctvom svojho Syna
obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie;
prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu,
aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom
s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

 

Zdroj: Saletini Rozkvet

V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.
Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
 

Continue reading

Dnešná 4. pôstna nedeľa, má názov aj „Nedeľa radosti“ . 

Prajeme nám všetkým, aby sme sa dokázali aj v týchto ťažkých časoch radovať z každej maličkosti… lebo z maličkostí dokážeme postaviť veľké veci 🙏

Zdroj: Saletini Rozkvet

Milí bratia a sestry, 

náš farský kostol je odomknutý  a tak je možné sa v ňom individuálne a súkromne pomodliť počas dňa pred mrežami v „babinci“ a denne od 15:00 do 16:00 aj vo vnútri kostola pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

Povzbudzujem Vás aj k intenzívnej modlitbe v rodine vo Vašich domácnostiach.

Ján Mihok

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (📖 Jn 4,5-42)

Dnešné čítania v liturgickom kalendári.

MODLIME SA:
Bože,
prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty,
ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky
sú liekom proti hriechu;
láskavo prijmi vyznanie našej slabosti
a keď klesáme pod ťarchou previnení,
pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Zdroj: Saletini Rozkvet

Takto vyzerá tá časť svätej omše, svätej liturgie, ktorú ľudskými očami nevidíme o ktorej píše sv. Jan Zlatoústy či bl.  Anna Katarína Emerichová a iní mystici, ktorým to Boh zjavil.

Takto vyzerá tá časť omše.. svätej liturgie… ktorú ľudskými očami nevidíme…o ktorej píše sv.Jan Zlatousty..bl. Emerichova a iný mistici ktorým to Boh zjavil..

Uverejnil používateľ Matúš Marcin Sobota 14. decembra 2019

V piatok 18. októbra sa aj naša farnosť zapojila do iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. (fotogaléria)

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.

Nad aktuálnym ročníkom prebral záštitu aj otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý je predseda komisie KBS pre katechizáciu.

Prostredníctvom tejto iniciatívy sme mohli hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, Pán Boh zaplať!

 

 

Prvú októbrovú nedeľu sme počas svätej omše poďakovali Pánu Bohu za tohoročnú úrodu. O výzdobu kostola z darov zeme sa i tento rok postaral náš farník Alexej Plencner. Pán Boh zaplať!

 

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Continue reading