Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

FÚ Nálepkovo

1 2 3 5

Program:  

  •   9.00hod.  Privítanie pútnikov a modlitba Posvätného ruženca
  • 10.00hod.  Pontifikálna sv. omša
  • 12.00hod.  Obed, možnosť súkromnej modlitby
  • 13.30hod.  Prednáška
  • 15.00hod.  Májová pobožnosť
  • 16.00hod.  Záverečné požehnanie

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. Konanie bohoslužieb sa riadi Covid automatom.

Z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187) ďalej vyplýva, že pri bohoslužbách budú platiť nasledovné opatrenia:

Continue reading

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby.

„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe. Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka,“ zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. „Kvôli limitovanej účasti – budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete,“ dodal predseda KBS.

Zdroj: TK KBS

 

Želám Vám a vyprosujem aj v tejto covidovej Veľkej noci 2021 svetlo a radosť z Kristovho víťazstva, ktoré nám zaslúžil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

Pokojné, rodinne a v zdraví prežívanie veľkonočných sviatkov.

Ján Mihok, farár

 

Milí veriaci, využite na Bielu sobotu možnosť individuálnej modlitby pri Božom hrobe vo farskom kostole v Nálepkove od 10:00 – 18:00hod, od 15:00 pri Vyloženej Sviatosti Oltárnej.

Prirodzene máme okolo seba spoločenstvo mnohých ľudí: sú to  spolužiaci, kolegovia, ale najmä naša rodina. Spoločenstvo nám dáva istotu, dáva nám silu a elán. Sú však chvíle, keď z rôznych príčin  na tejto ceste zostávame sami. Možno načas, možno dlhodobejšie, alebo možno ani nie sme sami, okolo nás sú ľudia, ale naše srdce je teraz prázdne. Zneistíme sa, hľadáme cestu… 

Continue reading

Návšteva pápeža Františka v Iraku (5. – 8. marec 2021) opäť upriamuje pozornosť nielen katolíkov celého sveta na situáciu našich bratov a sestier, žijúcich v krajinách Blízkeho východu, ktorí žijú v skutočne náročných podmienkach z dôvodu dlhotrvajúcich ozbrojených konfliktov a nestabilnej spoločensko-ekonomickej situácii hlavne v Iraku a v Sýrii.

Continue reading

Pod slovom „Veľký pôst“ rozumieme čas od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Tento čas zahrňuje štyridsať všedných dní a šesť nedelí. Avšak Cirkev nikdy na nedeľu nepredpisovala pôst. Tento štyridsaťdenný pôst ustanovila Cirkev na pamiatku štyridsaťdenného pôstu Spasiteľa Ježiša Krista na púšti, keď sa pripravoval na verejnú činnosť.

Continue reading

1 2 3 5