Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 28. 11. 2020, 06:14 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

FÚ Nálepkovo

 

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

Zdroj: TKKBS a Saletini Rozkvet

„Slovenskí biskupi povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský.

Zdroj: TKKBS a Saletini Rozkvet

 
18. októbra 2020 slávime vo všetkých katolíckych kostoloch sveta Misijnú nedeľu. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách, ktoré sú postihnuté koronakrízou a chudobou viac ako my.

Continue reading

Drahí veriaci, možno ste zachytili v médiách informáciu, ktorú podal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, že na svätých omšiach môže byť maximálne šesť ľudí vrátane kňaza.  V zmysle tohto usmernenia sú aj naše kostoly pre veriacich otvorené, pričom uprednostnení budú tí, ktorí majú zapísaný úmysel.

Taktiež, ak budú adoranti, bude dnes vo farskom kostole vyložená aj Najsvätejšia Oltárna sviatosť  k celodennej poklone v čase od 12:00 – 18:00.

Požehnaný deň

Milí farníci!

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Continue reading

Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17. júna 2020 zúčastnili na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch, na ktorom, okrem iného,  ZRUŠILI DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNÝCH SVÄTÝCH OMŠIACH

Continue reading