Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Nedeľa, 24. 1. 2021, 21:00 hod.
 liturgická farba Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Drahí naši farníci!

Stretávame sa pravidelne na bohoslužbách a tešíme sa, keď liturgia, ktorú slávime, je dôstojná, slávnostná, plná tajomstva a radosti. Dáte mi za pravdu, že vo veľkej miere k prežívaniu bohoslužieb prispieva aj hudba a spev.

V našej farnosti vždy bola hŕstka mladých ľudí, ktorí boli ochotní spievať pri slávnostiach. Veľmi sa teším tomu, že v poslednom čase sa k ním pridali ďalší. Mali sme možnosť oceniť to pri odpustových slávnostiach Sv. Joachima a Anny, ale hlavne pri slávnosti sv. Štefana Uhorského patróna nášho farského kostola. Momentálne sa pripravujeme na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Treťom Hámre.

To, čo počujeme pri sv. omšiach je už iba vrchol ľadovca. Ale predchádza tomu nacvičovanie, nekonečné opakovanie, „dobrusovanie“ detailov. Spievanie v zbore je skutočná služba Bohu. Ale ten výsledok a pocit, ktorý človek má keď skončí chváliť Boha hudbou a spevom, stojí za to. Časom zistíte, že tá samotná služba Vám dáva toľko požehnania, že ona sama je Vám odmenou.

Pozývam Vás všetkých, ktorí chcete prispieť k takejto oslave Boha v našej farnosti. Nebojte sa vystúpiť z anonymity, nebojte sa námahy, straty času, ste stále vítaní na skúškach spevokolu. Skúšky spevokolu budú v piatok po sv. omši. Teším sa na každého jedného z Vás! Verím, že tá hŕstka nadšencov sa za krátko tak rozrastie, že označenie Chrámový zbor nebude vôbec nadsadené.

Teším sa na Vás!

o. Jozef Fričovský