Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Nedeľa, 24. 1. 2021, 20:21 hod.
 liturgická farba Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Jozef Fričovský

Idú voľby… V žiadnom prípade nechcem ani najmenším spôsobom do toho nejak zasahovať, ale zaujala ma relácia z Českej kresťanskej televízie NOE, kde debatuje pán Profesor Mons. Petr Piťha o svojej knihe, ktorú napísal ako príručke pre tých, ktorí idú voliť. Skúsme sa nad tým zamyslieť.

 

Českými médiami hýbe kázeň Prof. Petra Piťhu, historika, lingvistu a pedagóga, prepošta Pražskej kapituly, ktorú predniesol 28. septembra 2018 v katedrále sv. Víta v Prahe. Mnohí sú pobúrení, pretože sa našiel niekto, kto sa odvážil povedať nahlas to, čo „v tichosti“ každý vie. Pán profesor Piťha je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa, ale evanjeliovo ohlasuje Pravdu vhod i nevhod. Skúste si urobiť vlastný názor.

 

Aj v tomto roku v jesennom období, kedy zberáme plody našich polí a záhrad, sme Bohu ďakovali za jeho požehnanie. A takto vyzerala naša výzdoba. Jej autorom je náš farník pán Alexej Plencner:

Drahí naši farníci!

Stretávame sa pravidelne na bohoslužbách a tešíme sa, keď liturgia, ktorú slávime, je dôstojná, slávnostná, plná tajomstva a radosti. Dáte mi za pravdu, že vo veľkej miere k prežívaniu bohoslužieb prispieva aj hudba a spev.

V našej farnosti vždy bola hŕstka mladých ľudí, ktorí boli ochotní spievať pri slávnostiach. Veľmi sa teším tomu, že v poslednom čase sa k ním pridali ďalší. Mali sme možnosť oceniť to pri odpustových slávnostiach Sv. Joachima a Anny, ale hlavne pri slávnosti sv. Štefana Uhorského patróna nášho farského kostola. Momentálne sa pripravujeme na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Treťom Hámre. Continue reading

„… ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý““ (1 Pt 1, 15-16).

Svätého Štefana Uhorského, kráľa, patróna nášho kostola v Nálepkove, sme si uctili 19. augusta 2018. Ako býva zvykom cez odpustové slávnosti, po spišsky „kermeš“, svätú omšu celebroval hosť, ktorým bol dôstojný otec Dominik Markoš, kňaz pôsobiaci v Sliači.  Honosnosť svätej omše pozdvihli aj naši muži v baníckom odeve, ako už býva u nás zvykom. S oslavnými piesňami chválili Boha speváci nášho „nového“ nálepkovského chrámového zboru, za sprievodu Lucie Korfantovej z Jakloviec a Márie Sihelskej z Poltára. Potešilo nás, že pri slávnosti nás prišiel navštíviť aj náš rodák otec Marek Sopko, terajší kancelár Biskupského úradu v Rožňave. Continue reading

Keby som sa ťa spýtal, čo sa stalo na prvé Turíce, čo by si mi odpovedal? Ak si charizmatik, pravdepodobne by si spomenul Skutky apoštolov, druhú kapitolu, keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov, Pannu Máriu a ostatných vo večeradle a oni začali hovoriť darom jazykov (glosolália) a získali smelosť na to, aby začali v moci hlásať evanjelium. Je to pravda, no verím, že Duch Svätý nás chce zobrať ešte hlbšie a ukázať nám ďalší význam Turíc.

Sviatok odovzdania zákona

Pravdou je, že prvé Turíce neboli v druhej kapitole Skutkov apoštolov, ale ešte oveľa skôr. Turíce sú totiž biblický sviatok (Pánov Sviatok), ktorý židia nazývali Šavuot. Pán prikázal sláviť tento sviatok a bol to druhý z troch sviatkov v roku, kedy každý žid mal ísť do Jeruzalema. Slávil sa na päťdesiaty deň po Pasche (Veľkej noci) a aby sme si ukázali, aký to bol sviatok, musíme sa pozrieť do knihy Exodus, 19. kapitoly. Izraeliti pod vedením Mojžiša prichádzajú k vrchu Sinaj. V piatom a šiestom verši Boh hovorí Izraelitom, že k nim chce hovoriť a že z nich chce urobiť kráľovské kňazstvo a svätý národ. Izraeliti odvtedy slávili Šavuot (Turíce) ako sviatok odovzdania Tóry a deň, keď si Boh začal formovať svoj ľud. Potom prichádzajú Turíce zo Skutkov apoštolov. Učeníci, ako dobrí židia, prišli osláviť sviatok Šavuot a nie odovzdanie Ducha Svätého. (Preto po vystúpení Petra mohlo uveriť tak veľa židov z rôznych častí sveta, pretože prišli do Jeruzalema na Šavuot, ako kázal zákon.) Continue reading

 

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách. Continue reading

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“  Toto sú prvé Ježišove slová v evanjeliu sv. Marka (Mk.1, 15). Prvá Ježišova výzva pre nás. Ján Pavol II. v apoštolskej posynodálnej exhortáciii Reconciliatio et paenitentia  píše: „Pokánie v kresťanskom, teologickom a duchovnom zmysle znamená askézu, čiže konkrétne a každodenné úsilie, s ktorým sa človek s pomocou Božej milosti usiluje stratiť svoj vlastný život pre Krista, a vidí v tom jediný spôsob, ako získať život;

– chce si vyzliecť starého človeka a obliecť si nového;

– chce sám v sebe prekonať to, čo je telesné, aby prevládalo v ňom to, čo je duchovné;

– aby sa ustavične povznášal od vecí tu dolu k tým tam hore, kde je Kristus.

Pokánie teda znamená obrátenie, ktoré vychádza zo srdca, prenáša sa na skutky, a tak na celý život kresťana.

Continue reading

V juhotalianskom meste Bari v katedrále sv. Mikuláša odmietol spovedník rozhrešenie kajúcnikovi, ktorý žije ako rozvedený 12 rokov civilne sobášený. Dotyčný poslal sťažnosť listu La Gazzetta del Mezzogiorno. Dožadoval sa „milosrdenstva pápeža Františka“. Bol toho názoru, že každý, kto sa spovedá, musí dostať rozhrešenie.

Takáto požiadavka, ktorá predpokladá akýsi automatizmus, je absurdné tvrdenie, odpovedá známy odborník v oblasti teológie a liturgie Mons. Nicola Bux, ktorý je konzultorom rímskych dikastérií a autorom mnohých kníh. Continue reading