Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Nedeľa, 31. 5. 2020, 07:01 hod.
 liturgická farba Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.
Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
 

Ponúkame rodinám „Liturgiu domácej cirkvi“, na túto i ďalšie nedele a povzbudzujeme Vás, aby  ste sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale možno aj pomocou týchto zdrojov:
 
 
 
S prianím požehnaných dní,
 
kancelária Biskupského úradu Rožňava