Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 28. 11. 2020, 06:35 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Mons. Stanislav Stolárik nás pozýva k duchovnému zjednoteniu na májových pobožnostiach. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale najmä dušu.

Ako píše:

Prosíme o orodovanie a ochranu aj sv. Jozefa, ktorého si pripomíname hneď 1. mája, keď slávime spomienku sv. Jozefa, robotníka a potrebujeme pomoc aj ďalších svätých.

Takto môžeme vyprosiť aj otvorenie našich kostolov a to, aby sa do nich vrátili všetci, ktorí aj predtým navštevovali bohoslužby, ale nielen oni, ale aby ich začali navštevovať aj iní, ďalší – aby tam boli privedení aj našimi modlitbami. A aby tak, ako sme už dlhý čas prosili, a neprestali sme prosiť, aby 13. mája, na sviatok Fatimskej Panny Márie, sme už mohli spoločne ďakovať v našich chrámoch alebo pri mariánskych stĺpoch, za našu záchranu.

Stiahnite si text mariánskej pobožnosti. Sú to takmer všetko modlitby známe, „overené“ svojou účinnosťou. Všetkých vás pozývam k duchovnej jednote v spoločnej modlitbe každý večer o 19,30. Budem sa ju modlievať na balkóne biskupskej rezidencie, ktorý je oproti mariánskemu stĺpu, ktorý svedčí o vďake Bohu a Panne Márii. Viditeľným znakom nášho zjednotenia v diecéze a so všetkými ostatnými, ktorí sa chcú pridať, bude obraz Rožňavskej Panny Márie v okne rezidencie. Máriin obraz nás zjednocuje a bude zjednocovať, aby sme Ňou vedení šli neustále v ústrety Pánovi.

Obraz Rožňavskej Panny Márie, si dajme aj do okien v dôvere, že ako krv baránka zachránila Izraelitov, tak teraz môžeme pocítiť výraznú pomoc Panny Márie. Môžete použiť aj iný mariánsky obraz, sošku; doma si urobme mariánsky oltárik, ozdobme kvetmi…

Viac o tejto modlitbovej iniciatíve sa dozviete v informačnom letáku „Modlíme sa s Pannou Máriou“.

Prajem Vám milostiplné a radostné prežívanie veľkonočného obdobia s Rožňavskou Pannou Máriou i so sv. Jozefom a zo srdca vám všetkým žehnám.

    

 Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský diecézny biskup