Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Streda, 8. 7. 2020, 06:28 hod.
 liturgická farba Streda 14. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Aj tohto roku, už tradične, sa v našej farnosti, v areáli bývalých kúpeľov na Čiernej hore, konala púť pri kaplnke sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Jedným z pútnikov bol aj náš diecézny otec biskup Stanislav, ktorý prišiel sláviť slávnostnú sv. omšu ešte na pozvanie bývalého pána farára Jozefa Fričovského. V krásnom prostredí prírody sme si vypočuli Božie slovo otca biskupa, v ktorom nás povzbudil a vyzval k úcte k životu, pripomenul význam a zmysel života a poukázal na následky toho, keď sa život vytratí. Rovnako zarezonovala dôležitosť rodiny, výchovy a duchovnej formácie v nej. Prítomných veriacich, ktorých sa zišlo v hojnom počte, pozval aj na diecéznu púť na Úhornú a na septembrový Národný pochod za život do Bratislavy. Na sv. omši, ktorú svojim spevom obohatil chrámový zbor z Brezna, sa zúčastnili aj členovia delegácie zo susedného Poľska, z družobnej obce Bledow.

Odchádzali sme z tohto miesta povzbudení vo viere a radostní z prežívania vedomia, že na ceste viery nie sme sami. 

Pozrite si fotogalériu.

ThDr. Ján Mihok PhD.