Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 4. 4. 2020, 04:41 hod.
 liturgická farba Sobota po 5. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Takto vyzerá tá časť svätej omše, svätej liturgie, ktorú ľudskými očami nevidíme o ktorej píše sv. Jan Zlatoústy či bl.  Anna Katarína Emerichová a iní mystici, ktorým to Boh zjavil.

Takto vyzerá tá časť omše.. svätej liturgie… ktorú ľudskými očami nevidíme…o ktorej píše sv.Jan Zlatousty..bl. Emerichova a iný mistici ktorým to Boh zjavil..

Uverejnil používateľ Matúš Marcin Sobota 14. decembra 2019