Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 28. 11. 2020, 06:38 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Milí farníci!

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.


Vyzývame vás k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť sväté omše pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa  predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností zorganizujeme dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež  dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú
podrobnejšie opísané v tomto článku TK KBS

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária  Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

Preto Vás prosím, aby ste si pri vstupe do kostola zobrali poradové číslo a zaujali miesto v kostole.  Kto bude „naviac“,  žiaľ, svätej omše v kostole sa nebude môcť zúčastniť.  Budúci týždeň pridáme svätú omšu aj v sobotu večer s platnosťou za nedeľu. Kto sa jej zúčastní,  v nedeľu nech už, prosím, nechodí. Ak sa vám „neujde“ byť na nedeľnej svätej omši využite prípadne aj niektorý deň v týždni, aby ste nestratili kontakt s farskou rodinou a kostolom.

Ján Mihok