Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 28. 11. 2020, 06:16 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Drahí veriaci, možno ste zachytili v médiách informáciu, ktorú podal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, že na svätých omšiach môže byť maximálne šesť ľudí vrátane kňaza.  V zmysle tohto usmernenia sú aj naše kostoly pre veriacich otvorené, pričom uprednostnení budú tí, ktorí majú zapísaný úmysel.

Taktiež, ak budú adoranti, bude dnes vo farskom kostole vyložená aj Najsvätejšia Oltárna sviatosť  k celodennej poklone v čase od 12:00 – 18:00.

Požehnaný deň