Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 28. 11. 2020, 06:37 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

 
18. októbra 2020 slávime vo všetkých katolíckych kostoloch sveta Misijnú nedeľu. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách, ktoré sú postihnuté koronakrízou a chudobou viac ako my.

Keďže na Slovensku nebude možná tradičná kostolná zbierka na misie (v plnej miere), je možné prispieť prostredníctvom „e-zbierky“. Naša pomoc bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo.
 
Formy, akými môžete podporiť zbierku na Misijnú nedeľu nájdete tu: http://misijnediela.sk/podpora/
 
Chcete vedieť viac? Spoznajte Pápežské misijné diela  alebo nakuknite do osobitného posolstva Svätého Otca k dnešnému Svetovému dňu misií.
 
ĎAKUJEME za vaše štedré modlitby a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.