Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Streda, 8. 7. 2020, 07:08 hod.
 liturgická farba Streda 14. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Odpustovú slávnosť ku cti rodičov Panny Márie, svätého Joachima a Anny, sme začali sláviť už v sobotu večer vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského spievanou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a  svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Myroslav Ščerban, kaplán z Gelnice.

V nedeľu 29.7.2018 sme sa stretli v krásnom prostredí prírody pri kaplnke svätého Joachima a Anny v Čiernej Hore. Sme vďační Bohu za to, že k nám prišli pútnici prevažne z gelnickej doliny: z Margecian, Jakloviec, Gelnice, Švedlára, Starej vody, Henclovej, Tretieho Hámru a samozrejme i z Nálepkova. Počas svätej omše zazneli krásne spevy chrámového zboru z Jakloviec v spolupráci s nálepkovskými spevákmi. Úprimné poďakovanie vyjadrujeme kňazom, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou: pánovi dekanovi z Gelnice Mons. Dušanovi Lukáčovi, grécko-katolíckemu pánovi farárovi z Brezna Mgr. Jánovi Kovaľovi, grécko-katolíckemu farárovi zo Závadky Mgr. Jurajovi Baranovi, katolíckemu kňazovi zo Smolníka Mgr. Martinovi Keruľovi a stálemu diakonovi z Brezna Ing. Mgr. Rafaelovi Ambrosovi. V neposlednom rade patrí poďakovanie za zorganizovanie odpustovej slávnosti nášmu duchovnému otcovi Mgr. Jozefovi Fričovskému.

Odchádzali sme povzbudení slovami,  ktoré sa počas kázne dotkli našich sŕdc. Príklad jednoduchého života rodičov Panny Márie, rodičov matky Bohorodičky, hoci o ňom veľa nevieme, nám prináša tajomstvo materstva, „duchovného materstva“. K duchovnému materstvu je povolaný každý z nás.  Preto sa máme chopiť úlohy „rodiť“ Krista do tohto sveta.

Mgr. Marcela Kuzárová