Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Nedeľa, 31. 5. 2020, 07:00 hod.
 liturgická farba Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Keby som sa ťa spýtal, čo sa stalo na prvé Turíce, čo by si mi odpovedal? Ak si charizmatik, pravdepodobne by si spomenul Skutky apoštolov, druhú kapitolu, keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov, Pannu Máriu a ostatných vo večeradle a oni začali hovoriť darom jazykov (glosolália) a získali smelosť na to, aby začali v moci hlásať evanjelium. Je to pravda, no verím, že Duch Svätý nás chce zobrať ešte hlbšie a ukázať nám ďalší význam Turíc.

Sviatok odovzdania zákona

Pravdou je, že prvé Turíce neboli v druhej kapitole Skutkov apoštolov, ale ešte oveľa skôr. Turíce sú totiž biblický sviatok (Pánov Sviatok), ktorý židia nazývali Šavuot. Pán prikázal sláviť tento sviatok a bol to druhý z troch sviatkov v roku, kedy každý žid mal ísť do Jeruzalema. Slávil sa na päťdesiaty deň po Pasche (Veľkej noci) a aby sme si ukázali, aký to bol sviatok, musíme sa pozrieť do knihy Exodus, 19. kapitoly. Izraeliti pod vedením Mojžiša prichádzajú k vrchu Sinaj. V piatom a šiestom verši Boh hovorí Izraelitom, že k nim chce hovoriť a že z nich chce urobiť kráľovské kňazstvo a svätý národ. Izraeliti odvtedy slávili Šavuot (Turíce) ako sviatok odovzdania Tóry a deň, keď si Boh začal formovať svoj ľud. Potom prichádzajú Turíce zo Skutkov apoštolov. Učeníci, ako dobrí židia, prišli osláviť sviatok Šavuot a nie odovzdanie Ducha Svätého. (Preto po vystúpení Petra mohlo uveriť tak veľa židov z rôznych častí sveta, pretože prišli do Jeruzalema na Šavuot, ako kázal zákon.)

Od začiatku išlo o vzťah

Kľúčová otázka je, prečo Boh zoslal svojho Ducha práve na sviatok Šavuot? Aké má spojenie odovzdanie Tóry a odovzdanie Ducha? Čítali sme, že Božou túžbou od začiatku bolo hovoriť k Izraelu. No vieme čo Izrael spravil. List Hebrejom 12,25 nám hovorí, že Izraeliti odmietli Toho, ktorý hovoril. Poslali Mojžiša na vrch, aby On mal vzťah s Bohom a aby sa stal tým, kto im povie, čo majú robiť. Naša ľudská prirodzenosť je taká. Chceme si „odfajkať“ zoznam, čo Boh od nás chce a budeme mať pokoj. (Bol som na omši v nedeľu, pomodlil som sa,…) Boh však chcel od začiatku vzťah a preto zosiela svojho Ducha na Turíce. Hovorí ústami Pavla z 2Kor 3,3, že Boh už nechce písať Tóru na kamenné dosky, ale na mäsité dosky nášho srdca. Preto dáva svojho Ducha do našich sŕdc. Aby sa splnilo proroctvo z Jer 31,33.34, že Boh chce sám poučovať svoj ľud, nielen skrze zákonníkov.

Hodnota za zákonom

Tu sa naskytá otázka, prečo bol daný zákon. Predstavte si akýkoľvek zákon našej Slovenskej republiky. Zákon vždy stojí na hodnotách, ktoré vyznávame. Napríklad: Vieme, že v obci sa pohybujú deti a my chceme chrániť ich životy, pretože majú veľkú hodnotu. Preto sme schválili zákon, že v obci môžu autá jazdiť rýchlosťou len 50 km/hod. Zákon má chrániť deti pred bezohľadnými vodičmi, ktorí nemajú hodnotu ochrany detí. Môžeš skončiť len s tým, že pôjdeš do autoškoly a budeš plniť zákon, ktorý ťa tam naučia a budeš frflať, že musíš chodiť päťdesiatkou v obci, alebo môžeš hľadať za zákonom srdce toho, ktorý ho pripravil a spoznať hodnotu, z ktorej ten zákon vychádza. Potom sa ti už bude jednoduchšie zákon plniť, lebo tomu budeš hlbšie rozumieť.

Rovnako je to s Bohom. Boh Izraelitom dal Tóru – Zákon, ale pretože s Ním nemali vzťah, nerozumeli jeho srdcu a hodnotám, ktoré Boh má. Preto prichádza Ježiš a snaží sa odkryť ľuďom hlbšie hodnoty Otcovho srdca, prečo dal Zákon. (Pozri kázanie na hore – Mt 5.-7. kapitola.) Potom Ježiš odchádza a Pavol hovorí v druhej kapitole 1. listu Korinťanom v tomto zmysle: Kto dokáže poznať, čo je v Božom srdci? Len Duch Pánov. Preto nám Otec posiela svojho Ducha, aby sme poznali Jeho srdce, Jeho hodnoty a už len sucho neplnili Jeho zákony, aby sme došli k prisľúbeniu, ktoré povedal Izraelitom pri prvých Turícach: „A budete mi kňazským národom a svätým ľudom.“ Peter to pochopil, pretože cituje tieto slová vo svojom prvom liste v druhej kapitole.

Plus pre život

Zhrnutie: Okrem toho, čo si do dnes o Turícach vedel, pridávam ešte toto: Boh dáva svojho Ducha do našich sŕdc, aby sme už viac nežili len zákonnícky život, ale aby sme žili zo zjavenia. Aby sme žili vzťah s Bohom (ľud určený na Jeho vlastníctvo), ktorý nás chce urobiť schopnými počuť ho (kráľovské kňazstvo) a slúžiť mu vo svätosti života (svätý národ).

Autor: Pavol Strežo

Zdroj: www.martindom.sk