Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Sobota, 4. 4. 2020, 03:46 hod.
 liturgická farba Sobota po 5. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

 

Prvú októbrovú nedeľu sme počas svätej omše poďakovali Pánu Bohu za tohoročnú úrodu. O výzdobu kostola z darov zeme sa i tento rok postaral náš farník Alexej Plencner. Pán Boh zaplať!

 

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.