Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Streda, 8. 7. 2020, 05:34 hod.
 liturgická farba Streda 14. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Milí bratia a sestry, 

náš farský kostol je odomknutý  a tak je možné sa v ňom individuálne a súkromne pomodliť počas dňa pred mrežami v „babinci“ a denne od 15:00 do 16:00 aj vo vnútri kostola pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

Povzbudzujem Vás aj k intenzívnej modlitbe v rodine vo Vašich domácnostiach.

Ján Mihok

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (📖 Jn 4,5-42)

Dnešné čítania v liturgickom kalendári.

MODLIME SA:
Bože,
prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty,
ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky
sú liekom proti hriechu;
láskavo prijmi vyznanie našej slabosti
a keď klesáme pod ťarchou previnení,
pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Zdroj: Saletini Rozkvet

Takto vyzerá tá časť svätej omše, svätej liturgie, ktorú ľudskými očami nevidíme o ktorej píše sv. Jan Zlatoústy či bl.  Anna Katarína Emerichová a iní mystici, ktorým to Boh zjavil.

Takto vyzerá tá časť omše.. svätej liturgie… ktorú ľudskými očami nevidíme…o ktorej píše sv.Jan Zlatousty..bl. Emerichova a iný mistici ktorým to Boh zjavil..

Uverejnil používateľ Matúš Marcin Sobota 14. decembra 2019

 

Prvú októbrovú nedeľu sme počas svätej omše poďakovali Pánu Bohu za tohoročnú úrodu. O výzdobu kostola z darov zeme sa i tento rok postaral náš farník Alexej Plencner. Pán Boh zaplať!

 

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Continue reading

Aj tohto roku, už tradične, sa v našej farnosti, v areáli bývalých kúpeľov na Čiernej hore, konala púť pri kaplnke sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Jedným z pútnikov bol aj náš diecézny otec biskup Stanislav, ktorý prišiel sláviť slávnostnú sv. omšu ešte na pozvanie bývalého pána farára Jozefa Fričovského. V krásnom prostredí prírody sme si vypočuli Božie slovo otca biskupa, v ktorom nás povzbudil Continue reading

Pozvánka na  odpustSrdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť k sv. Joachimovi a sv. Anne, rodičom Panny Márie. Bude sa konať v kaplnke sv. Anny na Čiernej Hore a celebrovať ju bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

Idú voľby… V žiadnom prípade nechcem ani najmenším spôsobom do toho nejak zasahovať, ale zaujala ma relácia z Českej kresťanskej televízie NOE, kde debatuje pán Profesor Mons. Petr Piťha o svojej knihe, ktorú napísal ako príručke pre tých, ktorí idú voliť. Skúsme sa nad tým zamyslieť.