Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Sobota, 28. 11. 2020, 05:21 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Mons. Stanislav Stolárik nás pozýva k duchovnému zjednoteniu na májových pobožnostiach. Tento rok v máji chceme prosiť cez Pannu Máriu zvlášť o zastavenie pandémie, ale aj o ochranu od každého vírusu, ktorý ničí telo, ale najmä dušu.

Continue reading

S KORUNKOU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 🔴🔵
SÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA  SPOJENÉ ÚPLNÉ ODPUSTKY?

Apoštolská penitenciária vydala dekrét, kde súhlasí, aby nábožné odriekanie Korunky Božieho milosrdenstva bolo spojené za stanovených podmienok s udelením úplných odpustkov. Dekrét sa stal účinným 1. júna 2017.

Úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

Continue reading

 

„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec… Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ – Rob to, čo hovorí Katechizmus.

Continue reading

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. 

Čítajte, prosím, ďalej, dozviete sa aj o pokynoch k najbližším dňom.

Continue reading

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. (📖 Jn 9,1-41)


MODLIME SA:
Večný Otče,
prostredníctvom svojho Syna
obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie;
prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu,
aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom
s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

 

Zdroj: Saletini Rozkvet

V týchto dňoch, keď sú rodiny doma a nemôžu byť prítomné na sv. omši, si všetci uvedomujeme, že Cirkev žije v rodinách a vďaka rodinám, ktoré v sebe uchránia živú prítomnosť Krista.
Rodiny si v tomto čase môžu viac uvedomiť to, že sú domácou cirkvou, ktorá žije zo spoločnej modlitby, z Božieho slova, z duchovného sv. prijímania, ktorých prvými sprostredkovateľmi sú manželia, rodičia a to nielen z moci sviatosti krstu, ale aj z moci a milosti sviatosti manželstva.
 

Continue reading

Dnešná 4. pôstna nedeľa, má názov aj „Nedeľa radosti“ . 

Prajeme nám všetkým, aby sme sa dokázali aj v týchto ťažkých časoch radovať z každej maličkosti… lebo z maličkostí dokážeme postaviť veľké veci 🙏

Zdroj: Saletini Rozkvet

Milí bratia a sestry, 

náš farský kostol je odomknutý  a tak je možné sa v ňom individuálne a súkromne pomodliť počas dňa pred mrežami v „babinci“ a denne od 15:00 do 16:00 aj vo vnútri kostola pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

Povzbudzujem Vás aj k intenzívnej modlitbe v rodine vo Vašich domácnostiach.

Ján Mihok

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (📖 Jn 4,5-42)

Dnešné čítania v liturgickom kalendári.

MODLIME SA:
Bože,
prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty,
ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky
sú liekom proti hriechu;
láskavo prijmi vyznanie našej slabosti
a keď klesáme pod ťarchou previnení,
pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Zdroj: Saletini Rozkvet