Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Sobota, 28. 11. 2020, 06:21 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 34. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Takto vyzerá tá časť svätej omše, svätej liturgie, ktorú ľudskými očami nevidíme o ktorej píše sv. Jan Zlatoústy či bl.  Anna Katarína Emerichová a iní mystici, ktorým to Boh zjavil.

Takto vyzerá tá časť omše.. svätej liturgie… ktorú ľudskými očami nevidíme…o ktorej píše sv.Jan Zlatousty..bl. Emerichova a iný mistici ktorým to Boh zjavil..

Uverejnil používateľ Matúš Marcin Sobota 14. decembra 2019

 

Prvú októbrovú nedeľu sme počas svätej omše poďakovali Pánu Bohu za tohoročnú úrodu. O výzdobu kostola z darov zeme sa i tento rok postaral náš farník Alexej Plencner. Pán Boh zaplať!

 

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Continue reading

Aj tohto roku, už tradične, sa v našej farnosti, v areáli bývalých kúpeľov na Čiernej hore, konala púť pri kaplnke sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Jedným z pútnikov bol aj náš diecézny otec biskup Stanislav, ktorý prišiel sláviť slávnostnú sv. omšu ešte na pozvanie bývalého pána farára Jozefa Fričovského. V krásnom prostredí prírody sme si vypočuli Božie slovo otca biskupa, v ktorom nás povzbudil Continue reading

Pozvánka na  odpustSrdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť k sv. Joachimovi a sv. Anne, rodičom Panny Márie. Bude sa konať v kaplnke sv. Anny na Čiernej Hore a celebrovať ju bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

Idú voľby… V žiadnom prípade nechcem ani najmenším spôsobom do toho nejak zasahovať, ale zaujala ma relácia z Českej kresťanskej televízie NOE, kde debatuje pán Profesor Mons. Petr Piťha o svojej knihe, ktorú napísal ako príručke pre tých, ktorí idú voliť. Skúsme sa nad tým zamyslieť.

 

Českými médiami hýbe kázeň Prof. Petra Piťhu, historika, lingvistu a pedagóga, prepošta Pražskej kapituly, ktorú predniesol 28. septembra 2018 v katedrále sv. Víta v Prahe. Mnohí sú pobúrení, pretože sa našiel niekto, kto sa odvážil povedať nahlas to, čo „v tichosti“ každý vie. Pán profesor Piťha je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa, ale evanjeliovo ohlasuje Pravdu vhod i nevhod. Skúste si urobiť vlastný názor.

 

Aj v tomto roku v jesennom období, kedy zberáme plody našich polí a záhrad, sme Bohu ďakovali za jeho požehnanie. A takto vyzerala naša výzdoba. Jej autorom je náš farník pán Alexej Plencner:

Drahí naši farníci!

Stretávame sa pravidelne na bohoslužbách a tešíme sa, keď liturgia, ktorú slávime, je dôstojná, slávnostná, plná tajomstva a radosti. Dáte mi za pravdu, že vo veľkej miere k prežívaniu bohoslužieb prispieva aj hudba a spev.

V našej farnosti vždy bola hŕstka mladých ľudí, ktorí boli ochotní spievať pri slávnostiach. Veľmi sa teším tomu, že v poslednom čase sa k ním pridali ďalší. Mali sme možnosť oceniť to pri odpustových slávnostiach Sv. Joachima a Anny, ale hlavne pri slávnosti sv. Štefana Uhorského patróna nášho farského kostola. Momentálne sa pripravujeme na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Treťom Hámre. Continue reading

„… ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý““ (1 Pt 1, 15-16).

Svätého Štefana Uhorského, kráľa, patróna nášho kostola v Nálepkove, sme si uctili 19. augusta 2018. Ako býva zvykom cez odpustové slávnosti, po spišsky „kermeš“, svätú omšu celebroval hosť, ktorým bol dôstojný otec Dominik Markoš, kňaz pôsobiaci v Sliači.  Honosnosť svätej omše pozdvihli aj naši muži v baníckom odeve, ako už býva u nás zvykom. S oslavnými piesňami chválili Boha speváci nášho „nového“ nálepkovského chrámového zboru, za sprievodu Lucie Korfantovej z Jakloviec a Márie Sihelskej z Poltára. Potešilo nás, že pri slávnosti nás prišiel navštíviť aj náš rodák otec Marek Sopko, terajší kancelár Biskupského úradu v Rožňave. Continue reading