Farnosť Nálepkovo

Rímskokatolícka cirkev

Aktuálne

Sobota, 4. 4. 2020, 04:59 hod.
 liturgická farba Sobota po 5. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

V juhotalianskom meste Bari v katedrále sv. Mikuláša odmietol spovedník rozhrešenie kajúcnikovi, ktorý žije ako rozvedený 12 rokov civilne sobášený. Dotyčný poslal sťažnosť listu La Gazzetta del Mezzogiorno. Dožadoval sa „milosrdenstva pápeža Františka“. Bol toho názoru, že každý, kto sa spovedá, musí dostať rozhrešenie.

Takáto požiadavka, ktorá predpokladá akýsi automatizmus, je absurdné tvrdenie, odpovedá známy odborník v oblasti teológie a liturgie Mons. Nicola Bux, ktorý je konzultorom rímskych dikastérií a autorom mnohých kníh. Continue reading

Prinášame vám záznam Vianočného koncertu, ktorý sa uskutočnil na sviatok sv. Štefan 26.12.2017. Vystúpili na ňom: Chrámový zbor z Jakloviec, pod vedením Anny Keruľovej, so svojimi sólistami Luciou Korfantovou (organ, spev), Jozefom Miklušom (klarinet) a Denisom Jurtinusom (spev) a Andrea Pôbišová z Brezna (klavír a spev). Prajeme vám príjemné sledovanie.

Ježiš sa narodil, aby nám priniesol život. Prajem všetkým našim farníkom, ale aj všetkým návštevníkom našej webovej stránky, aby ste ten Ježišov život „zachytili“ vierou. Nech to dieťatko Ježiš zmení Váš život na svoj. Do Nového roku 2018 všetko najlepšie a stálu prítomnosť živého Ježiša vo Vašom osobnom živote praje Váš duchovný otec Jozef Fričovský.

Pri tomto videu sa človek naozaj môže modliť. Zároveň je to pre mňa osobne svedectvo o tom, ako dnes žije Cirkev. Pokiaľ vidím toľko mladých ľudí kľačať pred Sviatosťou Oltárnou a modliť sa, spievať chvály, pokiaľ vidím biskupa dvíhať ruky k  modlitbe a vystierať ich k Ježišovi v Eucharistii, nemusím sa báť o budúcnosť Cirkvi. 

Sme vlažní kresťania, pretože máme pocit, že tento svet je mocnejší, než Ježiš. Podsúvajú sa nám vždy iba názory, ktoré kresťanstvo a kresťanov zosmiešňujú. A my sa tým veľakrát necháme oklamať. Nadobúdame klamný pocit, že to všetko pomaly nemá zmysel. Ale vo svete je ešte stále dosť ľudí, ktorí skutočne milujú Krista. A to je pre mňa veľkou nádejou.

Toto video je trochu dlhšie, ale stojí za to. Takto v dnešnej modernej dobe žije Cirkev.

Jednou z najdôležitejších a zároveň najpodstatnejších súčastí sviatosti zmierenia je spytovanie svedomia. Je paradoxom, že najviac ho zanedbávajú tí, čo to najviac potrebujú. V tomto článku nájdete naozaj podrobné „Spovedné zrkadlo“ – pomôcku pri spytovaní svedomia. Občas sa vám možno bude zdať, že sa niektoré veci opakujú, ale sú to len rôzne uhly pohľadu na fakt, ktorým je hriech v našom živote. Verím, že vám to pomôže k dobrej príprave na predvianočnú sv. spoveď.  Continue reading

Je štvrtá nedeľa v mesiaci, večer 18:00. Kostolík v Treťom Hámre sa pomaly naplňuje ľuďmi z celej Hnileckej doliny, ale aj z Rožňavy a Brezna. Mám veľkú radosť, že sa počet veriacich, ale aj kňazov, na týchto chválach z mesiaca na mesiac zvyšuje. Je to znamenie, že sa v tejto doline čosi deje. Ľudia sú hladní po Bohu. Iste, pre niektorých je to niečo neznáme a tak ešte bojujú s otázkou: Isť tam, neísť tam…? Ďalší o tom radi počúvajú, ako o nejakej senzácii… a občas k tomu aj niečo pridajú… Ale je stále viac tých, ktorí sa s vierou naplno vkladajú do tejto modlitby. Faktom je, že v modlitbe chvál nanovo nachádzame a prežívame ten „oheň“ ktorí prežívali žalmisti a ľudia Biblie, ktorí milovali Boha. A tak je na mieste otázka: Čo to vlastne modlitba chvál je?

Continue reading

Veľmi často počúvame rôzne odôvodnenia, prečo ľudia nechodia do kostola. Smutné je, že tieto veci počúvame od kresťanov. Skúste si to „preložiť“ takou formou, ako to je na nasledujúcom obrázku. Kliknite si naň: 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi (ďalej už iba KKC) hovorí:
„Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, taktiež sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC čl. 1293).

Tento článok KKC veľmi jasne hovorí, že každý pokrstený pokiaľ neprijal sviatosť birmovania, nedovŕšil ešte svoje začlenenie do Cirkvi. Nemá schopnosti k tomu, aby mohol žiť svoju vieru ako dospelý kresťan, ktorý už nerozvíja len svoju krstnú milosť pre vlastnú spásu, ale svedčí svojim životom pre spásu druhých. A tak bez prijatia sviatosti birmovania nemôže kresťan prijať sviatosť kňazstva, nemôže byť krstným rodičom, birmovným rodičom a nemal by prijať ani sviatosť manželstva, pretože všetky tieto stavy si vyžadujú svedectvo viery a k tomu on nemá pomazanie Ducha Svätého.
Keďže riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup, v minulosti nemohli byť birmovky často a tak sa robili výnimky, že mohol kresťan prijať sviatosť manželstva s tým, že si sviatosť birmovania pri najbližšej možnej príležitosti doplní. Zdá sa, že z toho sa rozšíril medzi kresťanmi názor, že sviatosť birmovania nie je potrebná pri uzatváraní manželstva. To však nie je pravda! Kódex kanonického práva (ďalej už iba CIC) v kánone 890 hovorí:
„Veriaci sú povinní túto sviatosť [birmovania] prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.”
Dnes, keď je možné vysluhovať sviatosť birmovania pravidelne, nikto už nemá výhovorku. Ak niekto neprijal sviatosť birmovania, tak nie preto, že nemá možnosť, ale preto, lebo o ňu nestojí, alebo nie je ochotný podstúpiť prípravu. Tá sa má konať presne podľa nariadenia diecézneho biskupa. Continue reading

Začneme krstom. Ak krst prijíma dospelý človek, v tej istej sv. omši na veľkonočnú vigíliu, počas ktorej bol pokrstený, má aj prvýkrát účasť na Eucharistii. To znamená, že v jednej sv. omši je pokrstený, ide na prvé sv. prijímanie a ak biskup miestnej diecézy dovolí, môže ho kňaz aj pobirmovať. Ak je však niekto pokrstený ako dieťa, prijíma iniciačné sviatosti postupne, podľa stupňa psychického vývoja a úrovne chápania. V minulosti, po Tridentskom koncile, mohli Krista v Eucharistii prijať prvýkrát deti, ktoré dosiahli dvanásty rok života. Až pápež svätý Pius X., 8. augusta 1910 dekrétom Quam singulari, povolil prvé sväté prijímanie deťom od siedmich rokov. Po 2. Vatikánskom koncile však Cirkev nehovorí o veku dieťaťa, ale hovorí:
„K udeleniu svätého prijímania deťom sa vyžaduje, aby mali dostatočné poznanie a boli dôkladne pripravené tak, aby podľa úrovne svojho poznania pochopili Krista a jeho náuku a mohli prijať telo Pána s vierou a zbožnosťou.“ (CIC Kán. 913-§1.) Continue reading

Páter Vojtech Kodet je veľmi známa osobnosť. Aj v prehrávačoch na našej webovej stránke nájdete jeho prednášky, ktoré sú veľmi pútavé. Keď ich človek počúva, vníma, že sú skutočne hovorené v Duchu Svätom. Ponúkame vám jeho prednášku o sv. omši, ktorú predniesol na konferencii Charizmatickej obnovy v Brne v roku 2005. Je veľmi pútavá a určite nám pomôže správne pochopiť prežívanie sv. omše a mnohých iných vecí s tým súvisiacich.

Pre spustenie videa kliknite na obrázok: