Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Nedeľa, 31. 5. 2020, 05:03 hod.
 liturgická farba Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Nezaradené

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ (📖 Jn 4,5-42)

Dnešné čítania v liturgickom kalendári.

MODLIME SA:
Bože,
prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty,
ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky
sú liekom proti hriechu;
láskavo prijmi vyznanie našej slabosti
a keď klesáme pod ťarchou previnení,
pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Zdroj: Saletini Rozkvet

Takto vyzerá tá časť svätej omše, svätej liturgie, ktorú ľudskými očami nevidíme o ktorej píše sv. Jan Zlatoústy či bl.  Anna Katarína Emerichová a iní mystici, ktorým to Boh zjavil.

Takto vyzerá tá časť omše.. svätej liturgie… ktorú ľudskými očami nevidíme…o ktorej píše sv.Jan Zlatousty..bl. Emerichova a iný mistici ktorým to Boh zjavil..

Uverejnil používateľ Matúš Marcin Sobota 14. decembra 2019

V piatok 18. októbra sa aj naša farnosť zapojila do iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. (fotogaléria)

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.

Nad aktuálnym ročníkom prebral záštitu aj otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý je predseda komisie KBS pre katechizáciu.

Prostredníctvom tejto iniciatívy sme mohli hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, Pán Boh zaplať!

 

 

Prvú októbrovú nedeľu sme počas svätej omše poďakovali Pánu Bohu za tohoročnú úrodu. O výzdobu kostola z darov zeme sa i tento rok postaral náš farník Alexej Plencner. Pán Boh zaplať!

 

Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Continue reading

Aj tohto roku, už tradične, sa v našej farnosti, v areáli bývalých kúpeľov na Čiernej hore, konala púť pri kaplnke sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Jedným z pútnikov bol aj náš diecézny otec biskup Stanislav, ktorý prišiel sláviť slávnostnú sv. omšu ešte na pozvanie bývalého pána farára Jozefa Fričovského. V krásnom prostredí prírody sme si vypočuli Božie slovo otca biskupa, v ktorom nás povzbudil Continue reading

Idú voľby… V žiadnom prípade nechcem ani najmenším spôsobom do toho nejak zasahovať, ale zaujala ma relácia z Českej kresťanskej televízie NOE, kde debatuje pán Profesor Mons. Petr Piťha o svojej knihe, ktorú napísal ako príručke pre tých, ktorí idú voliť. Skúsme sa nad tým zamyslieť.

 

Českými médiami hýbe kázeň Prof. Petra Piťhu, historika, lingvistu a pedagóga, prepošta Pražskej kapituly, ktorú predniesol 28. septembra 2018 v katedrále sv. Víta v Prahe. Mnohí sú pobúrení, pretože sa našiel niekto, kto sa odvážil povedať nahlas to, čo „v tichosti“ každý vie. Pán profesor Piťha je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa, ale evanjeliovo ohlasuje Pravdu vhod i nevhod. Skúste si urobiť vlastný názor.

 

Aj v tomto roku v jesennom období, kedy zberáme plody našich polí a záhrad, sme Bohu ďakovali za jeho požehnanie. A takto vyzerala naša výzdoba. Jej autorom je náš farník pán Alexej Plencner: