Rímskokatolícka cirkev
Aktuálne
Nedeľa, 31. 5. 2020, 05:40 hod.
 liturgická farba Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Nálepkovo
Hlavná 385
053 33 Nálepkovo

Tel:  +421 (0)905 830 688
email: nalepkovo@burv.sk

Nezaradené

 

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách. Continue reading

V juhotalianskom meste Bari v katedrále sv. Mikuláša odmietol spovedník rozhrešenie kajúcnikovi, ktorý žije ako rozvedený 12 rokov civilne sobášený. Dotyčný poslal sťažnosť listu La Gazzetta del Mezzogiorno. Dožadoval sa „milosrdenstva pápeža Františka“. Bol toho názoru, že každý, kto sa spovedá, musí dostať rozhrešenie.

Takáto požiadavka, ktorá predpokladá akýsi automatizmus, je absurdné tvrdenie, odpovedá známy odborník v oblasti teológie a liturgie Mons. Nicola Bux, ktorý je konzultorom rímskych dikastérií a autorom mnohých kníh. Continue reading

Prinášame vám záznam Vianočného koncertu, ktorý sa uskutočnil na sviatok sv. Štefan 26.12.2017. Vystúpili na ňom: Chrámový zbor z Jakloviec, pod vedením Anny Keruľovej, so svojimi sólistami Luciou Korfantovou (organ, spev), Jozefom Miklušom (klarinet) a Denisom Jurtinusom (spev) a Andrea Pôbišová z Brezna (klavír a spev). Prajeme vám príjemné sledovanie.

Ježiš sa narodil, aby nám priniesol život. Prajem všetkým našim farníkom, ale aj všetkým návštevníkom našej webovej stránky, aby ste ten Ježišov život „zachytili“ vierou. Nech to dieťatko Ježiš zmení Váš život na svoj. Do Nového roku 2018 všetko najlepšie a stálu prítomnosť živého Ježiša vo Vašom osobnom živote praje Váš duchovný otec Jozef Fričovský.

Pri tomto videu sa človek naozaj môže modliť. Zároveň je to pre mňa osobne svedectvo o tom, ako dnes žije Cirkev. Pokiaľ vidím toľko mladých ľudí kľačať pred Sviatosťou Oltárnou a modliť sa, spievať chvály, pokiaľ vidím biskupa dvíhať ruky k  modlitbe a vystierať ich k Ježišovi v Eucharistii, nemusím sa báť o budúcnosť Cirkvi. 

Sme vlažní kresťania, pretože máme pocit, že tento svet je mocnejší, než Ježiš. Podsúvajú sa nám vždy iba názory, ktoré kresťanstvo a kresťanov zosmiešňujú. A my sa tým veľakrát necháme oklamať. Nadobúdame klamný pocit, že to všetko pomaly nemá zmysel. Ale vo svete je ešte stále dosť ľudí, ktorí skutočne milujú Krista. A to je pre mňa veľkou nádejou.

Toto video je trochu dlhšie, ale stojí za to. Takto v dnešnej modernej dobe žije Cirkev.

Veľmi často počúvame rôzne odôvodnenia, prečo ľudia nechodia do kostola. Smutné je, že tieto veci počúvame od kresťanov. Skúste si to „preložiť“ takou formou, ako to je na nasledujúcom obrázku. Kliknite si naň: 

Páter Vojtech Kodet je veľmi známa osobnosť. Aj v prehrávačoch na našej webovej stránke nájdete jeho prednášky, ktoré sú veľmi pútavé. Keď ich človek počúva, vníma, že sú skutočne hovorené v Duchu Svätom. Ponúkame vám jeho prednášku o sv. omši, ktorú predniesol na konferencii Charizmatickej obnovy v Brne v roku 2005. Je veľmi pútavá a určite nám pomôže správne pochopiť prežívanie sv. omše a mnohých iných vecí s tým súvisiacich.

Pre spustenie videa kliknite na obrázok:

 

Na začiatok jedna otázka: Kvôli čomu prišiel Ježiš na zem? – Spasiť nás, vykúpiť nás, vziať na seba naše hriechy a choroby, ukázať nám, ako máme žiť, aby priniesol Ducha Svätého, otvoriť nebo… – Áno, všetko je to pravda. Jezuitskí odborníci na Bibliu vydávajú takzvanú Jeruzalemskú Bibliu. Je to Sväté Písmo, ktoré je opatrené mnohými poznámkami, ktoré v sebe obsahujú vždy najnovšie výskumy Sv. Písma. Ján Krstiteľ hovorí: ”Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. (…) On (Ježiš) vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.”(Mt 3,11) A práve v poznámkach spomínanej Jeruzalemskej Biblie sa hovorí, že toto je hlavný dôvod prečo Ježiš prišiel. Keď Boh stvoril muža a ženu, mali v sebe Ducha Svätého. A pretože zhrešili, stratili Ho. Predtým, ako zhrešili, počuli Boha ako sa s nimi rozpráva. Počuli Ho a stretali sa s Ním. Ale hriech spôsobil, že Duch Svätý od nich odišiel. Už nemohli viac Boha vidieť, počuť. Ale Boh to chcel napraviť. Áno, Ježiš prišiel, aby nás vykúpil a spasil z našich hriechov, aby vzal na seba našu hriešnosť, ktorú sme zdedili po Adamovi. A keď hriech z nás vyšiel, Ježiš nás mohol „pokrstiť“ v Duchu Svätom. Môže nás naplniť svojím Duchom. Ak sme stále naplnení hriechmi, nemôže nás naplniť Duchom. Continue reading

Potrebuješ zjavenie Ducha Svätého, potrebuješ ho veľmi. Potrebuješ poznať, že Ježiš bol vyvýšený a dôsledkom toho je vyliatie Ducha Božieho. Keď toto pochopíš, keď prijmeš to zjavenie, a budeme sa o to modliť aby sme ho dostali, vtedy vzklíči viera v Božie Slovo a nastane tá skúsenosť. Takže kľúčom je viera v srdci, tam hlboko v tvojej bytosti, nie v tvojej hlave. A viera v srdci je poslušnosť a vtedy dostaneš porozumenie. Keď sa niekto modlí, Pane verím, že mi chceš odpustiť, tak ten kľúč nezapadne v zámku, pretože Pán odpustil a v tom je obrovský rozdiel. Takže keď sa modlíš, Pane verím, že mi chceš odpustiť, Pane verím, že už ma prijmeš, ešte stále hovoríš, “nie som si istý, či to tak naozaj bude”. Ale keď učiníš pokánie a budeš hovoriť, ´verím, že si mi odpustil hriechy´, vtedy naplno pristupuješ k Bohu a objímaš to obrovské požehnanie. A k tomuto sa viaže skúsenosť tvojho života, k tomuto sa viaže víťazný život v Pánovi. S týmto je spojené to, že nebudeš padať každý druhý deň. Po tom čo si vyznával 300krát tú istú vecičku. Pretože táto skúsenosť sa stala v tvojom srdci a nie v tvojej hlave, pretože ona zasiahla celú tvoju bytosť a nie len tvoje slová, tvoj jazyk. Continue reading